Have your say!

Estyn wants your views on the education services in Wrexham

Estyn has launched a survey on how well Wrexham education services supports schools and youth services.

If you’re a parent, carer, learner or work/are involved in education in Wrexham, Estyn wants your views to help inspectors judge how effective the education services are at ensuring young people receive the education to which they are entitled.

Take part

https://www.estyn.gov.wales/inspection-survey-wrexham

Hoffai Estyn gael eich barn ar wasanaethau addysg yn Wrecsam

Mae Estyn wedi lansio arolwg ar ba mor dda mae gwasanaethau addysg Wrecsam yn cynorthwyo ysgolion a gwasanaethau ieuenctid.

Os ydych chi’n rhiant, gofalwr, dysgwyr neu’n gweithio mewn/yn gysylltiedig ag addysg yn Wrecsam, hoffai Estyn gael eich barn i helpu arolygwyr i farnu pa mor effeithiol yw’r gwasanaethau addysg o ran sicrhau bod pobl ifanc yn cael yr addysg y mae ganddynt hawl iddi.

Cymerwch ran

https://www.estyn.llyw.cymru/arolygu-arolwg-wrecsam